Finansdepartementet

Förändringar i den kommunala kompetensen

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 15:39 CEST

Regeringen föreslår att kommuner och landsting ska få ökade möjligheter att agera inom ett antal nya områden i en proposition som överlämnas till riksdagen i dag.

Kommuner och landsting får ökade möjligheter att agera inom ett antal områden. Bland annat ges utökade möjligheter att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg, lämna bidrag till högskoleverksamhet och att under vissa förutsättningar tillgodose företags behov av lokaler i kommunen.

- Detta är en viktig möjlighet för kommunerna att medfinansiera angelägna projekt. Samtidigt ska detta inte ses som att staten avhänder sig ansvaret för de här frågorna utan som en väg att förbättra samverkan mellan de olika nivåerna i förvaltningen, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

För att förenkla och ge bättre överblick över kommuner och landstings befogenheter inom olika områden föreslår regeringen även i propositionen att de s.k. smålagarna sammanförs i en gemensam lag; lagen om vissa kommunala befogenheter. Någon förändring i sak är dock inte avsedd.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2009.


Kontakt:
Sarah Lundgren
Pressassistent
08-405 22 17
070-385 99 91

Klara Cederlund
Kansliråd
08-405 18 42
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Förändringar i den kommunala kompetenser, prop. 2008/09:21 (http://www.regeringen.se/sb/d/10169/a/112054)