Duroc AB

Förändringar i Durocs styrelse

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 12:04 CEST

Sten Thunberg har idag lämnat ordförandeposten i Durocs styrelse och kommer i fortsättningen att ingå i bolagets styrelse som ordinarie ledamot.

Till ny ordförande har ordinarie ledamot Claes Gyllenhammar valts.

Ordinarie styrelseledamot Curt Germundsson har idag lämnat styrelsen.

För mer information, kontakta styrelseordförande Claes Gyllenhammar 0708-19 33 20.