Elanders AB

Förändringar i Elanders koncernledning

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 13:25 CEST

Från och idag ingår Magnus Nilsson i Elanders koncernledning. Magnus övertar ansvaret för affärsområdet User Manuals från Per Brodin som kommer att koncentrerar sig på vår ungerska verksamhet. Magnus Nilsson har under flera år haft ledande befattningar inom User Manuals och är sedan starten ansvarig för koncernens verksamhet i Kina.

Elanders koncernledning har härefter följande sammansättning:

  • Patrick Holm, VD och koncernchef, chef affärsområde Infologistics
  • Mats Almgren, Ekonomidirektör
  • Jimmy Lundbeck, Chef UK, Norge, Italien och koncernens systemutveckling
  • Magnus Nilsson, Chef affärsområde User Manuals
  • Lars-Gunnar Skötte, Chef Sverige
  • Peter Sommer, Chef Tyskland och USA

Elanders AB (publ)

Patrick Holm
Verkställande direktör och koncernchef