Investor AB

Förändringar i Investor AB:s ledningsgrupp

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2011 09:15 CEST

Mot bakgrund av de strukturella förändringar som Investor presenterar idag kommer Investors ledningsgrupp att bestå av följande personer:

Börje Ekholm – Vd och koncernchef
Johan Forssell – Kärninvesteringar
Lennart Johansson – Finansiella investeringar
Petra Hedengran – Chefsjurist, ansvarig Bolagsstyrning och Compliance
Johan Bygge – Finansdirektör* och Operations Management

Stephen Campe kommer att lämna Investors ledningsgrupp.

”Sedan Steve Campe tillträdde sin tjänst på Investor Growth Capital för 13 år sedan har han etablerat ett mycket starkt renommé när det gäller investeringar, först som ansvarig för våra investeringar inom hälsovård och senast som globalt ansvarig för Investor Growth Capital. I och med att Investor Growth Capital kommer att bli mer oberoende från Investor AB, har Steve och jag enats om att det bästa för Investor Growth Capital är att han lägger all sin kraft på att leda den verksamheten genom dess nästa utvecklingsfas. Steve kommer därför att lämna Investors ledningsgrupp i samband med att omstruktureringen av Investor Growth Capital genomförs. Jag är mycket glad över Steves fortsatta ledarskap och jag är övertygad om verksamhetens framtida potential”, kommenterar vd Börje Ekholm.

* Som tidigare kommunicerat i ett pressmeddelande den 30 november 2010 kommer Johan Bygge att lämna sin befattning som Finansdirektör senare under året. Den nya Finansdirektören, en rekrytering som pågår, kommer att fokusera på redovisning, riskhantering, finansiering, finansiell planering och rapportering.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30