KPA Pension

Förändringar i KPAs styrelser

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 14:08 CEST

På KPAs ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2004 valdes till nya styrelseledamöter i KPA AB, Anders Sundström, Ilmar Reepalu och Lars Isaksson. De tillträdde den 1 juli och är valda för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma 2005.

Anders Sundström tillträder den 1 september som vd för Folksam, för närvarande är han vd och arbetande styrelseordförande i Sparbanken Nord. Ilmar Reepalu är ordförande i Svenska Kommunförbundets styrelse och kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Lars Isaksson är ordförande i Landstingsförbundets styrelse och landstingsråd i landstinget i Jönköpings län.

Bolagsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Lars Burman, Urban Green, Evert Lindholm och Mikael Öhlund.

I dotterbolaget KPA Pensionsförsäkring ABs styrelse valdes som nya styrelseledamöter Mikael Öhlund, vice vd och ekonomichef i Folksam samt Evert Lindholm, avgående förbundsdirektör i Svenska Kommunförbundet.


För mer information kontakta
Bertil Repfennig, vd KPA AB, tel: 08-665 08 39, 0734-39 33 06

KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86

KPA har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande, främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala företag. KPA arbetar inte bara ur ett företagsekonomiskt perspektiv utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö, och var det första finansiella företaget i Sverige som blev miljöcertifierat enligt ISO 14 001. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Kommunförbundet och Landstingsförbundet tillsammans. Mer information finns på www.kpa.se