Stockholms Läns Landsting

Förändringar i psykiatrin i norra länet (v)

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 13:31 CEST

Landstingets hälso- och sjukvårdsutskott fattar i dag beslut om förändringar som rör det akuta omhändertagandet och slutenvården inom psykiatrin i norra Stockholms produktionsområde.

Målet är en lättillgänglig och välfungerande vård där akut bedömning erbjuds i hemmet eller i närmiljön. Åtta nya vårdplatser för heldygnsvård och utredning inrättas i den s.k. Gula villan vid Danderyds sjukhus, för personer som nyinsjuknat i psykos. Två mobila team, som verkar dygnet runt, får det övergripande ansvaret för akuta insatser. Samtidigt avvecklas de psykiatriska vårdavdelningarna på Jakobsbergs sjukhus.
- Underskottet för psykiatrin i norra länet uppgår bara i år till 30 miljoner. Nu siktar vi in oss på att få ekonomin i balans genom att minska antal platser i slutenvården och samtidigt förstärka öppenvården, säger vänsterpartiets sjukvårdslandstingsråd Birgitta Sevefjord.

- Koncentrationen av de mobila akutteamen minskar sårbarheten och det blir lättare att rekrytera personal, i synnerhet läkare. Tillgängligheten förbättras genom att hela norra länet får ett telefonnummer för akut rådgivning, som invånarna kan vända sig till när som helst på dygnet.

Förändringarna i norra länet omfattar även den rättspsykiatriska vården (LRV) som nu koncentreras till Löwenströmska sjukhuset. LRV utgör en väsentlig del av psykiatrins slutenvårdskostnader i norra länet. Det är i allmänhet domstolarna som beslutar om vårdtidens längd, permission och utskrivning, vilket försvårar för sjukvården att planera för denna patientgrupp.

- Den rättspsykiatriska vården är dyr, inte minst p.g.a. långa vårdtider och vi skulle helst se att staten tar över det ekonomiska ansvaret. Men det övergripande målet är givetvis att patienterna ska kunna återanpassas till samhället. Därför satsar vi också på att utveckla öpenvårdsinsatser i nära samverkan med socialtjänsten, kommun och resurser i patientens närområde, säger Birgitta Sevefjord.

För mer information:
Birgitta Sevefjord (v) Sjukvårdslandstingsråd 070 – 737 41 17