Rikshem

Förändringar i Rikshems organisation och ledningsgrupp

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 07:45 CEST

Rikshem förändrar från och med idag delar av organisationen. För att få en tydligare koppling till bolagets sätt att arbeta delas tidigare affärsutveckling upp i två nya enheter, projekt- och fastighetsutveckling samt transaktion. Chef för projekt- och fastighetsutveckling blir Erik Hävermark, han var tidigare projektutvecklingschef. Chef för transaktion blir Karl Johansson, tidigare regionchef Mälardalen. Björn Blomkvist, som tidigare varit bland annat vd för VärmdöBostäder, tar över som regionchef Mälardalen.

– Vi har ett tydligt uttalat mål från våra ägare att växa till 50 miljarder. För att göra det på ett hållbart och lönsamt sätt optimerar vi nu organisationen för att ge oss de bästa förutsättningarna att vara fortsatt framgångsrika på marknaden, säger Sven-Göran Svensson, tf vd Rikshem.

Erik Hävermark och Karl Johansson blir också medlemmar i ledningsgruppen. Även Carl Conradi, chefsjurist, kommer att ingå i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen består därmed av:

  • Sven-Göran Svensson, tf vd och förvaltningschef
  • Hans Ragnarsson, CFO
  • Rebecca Stålnacke, HR-chef
  • Jennie Wolmestad, kommunikationschef
  • Carl Conradi, chefsjurist
  • Erik Hävermark, chef projekt- och fastighetsutveckling
  • Karl Johansson, chef transaktion

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan 07:45.

 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se