SSAB

Förändringar i SSAB:s koncernledning

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 11:33 CET

SSAB inför från och med 1 januari 2010 en ny organisation, vilket medför vissa förändringar i SSAB:s koncernledning.Organisations- och ledningsförändringarna har tidigare beskrivits mer utförligt i ett pressmeddelande den 30 oktober 2009.

David Britten, tidigare divisionschef SSAB North America, tillträder som chef för det nybildade affärsområdet SSAB Americas.Martin Lindqvist, tidigare divisionschef SSAB Strip Products, tillträder som chef för det nybildade affärsområdet SSAB EMEA. Martin Pei, tidigare Teknisk direktör, tillträder som chef för det nybildade affärsområdet SSAB APAC. Posten som Teknisk direktör är tills vidare vakant.Karl-Gustav Ramström, tidigare affärsområdeschef SSAB Plate, tillträder som chef för marknads- och affärsutveckling, vilket är en ny funktion inom koncernledningen.

Samtliga befattningshavare har även tidigare ingått i SSAB:s koncernledning.För ytterligare information, var vänlig kontakta: 

Helena Stålnert, Informationsdirektör Tfn. 08-45 45 734Tommy Löfgren, ansvarig externkommunikation Tfn. 08-45 45 755


Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 4 januari 2010 kl 11.30.

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har 8 700 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.