Caperio

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 11:44 CEST

Med anledning av Michael Wolgsjös djupa och tidskrävande engagemang i sina egna bolag, vilket innebär att han inte längre kan avsätta den tid som styrelseuppdraget i Caperio kräver, har Michael fattat beslutet att han idag lämnar styrelsen i Caperio Holding AB.

”Trots den korta tid som Michael suttit i styrelsen har han bidragit på ett mycket positivt sätt till styrelsearbetet. Jag beklagar att han lämnar styrelsen, men har samtidigt en stor förståelse för hans ställningstagande”, säger styrelsens ordförande Conny Hjalmarsson i en kommentar.

Enligt bolagsordningen skall Caperios styrelse bestå av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Efter att Michael Wolgsjö avgått består styrelsen av tre ordinarie styrelseledamöter; Conny Hjalmarsson, Christer Haglund och Christian Paulsson.

Kort om Caperio: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och managerade tjänster, konsulttjänster och produkter för att optimera kundens IT-investering. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen..

2013 omsatte Caperio ca 964 mkr och har cirka 170 anställda fördelade på fem orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser och Likviditetsgarant.