Enlight AB

Förändringar i styrelsen

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 09:26 CEST

Lars Ahlberg har utsetts till styrelseordförande i Enlight. Lars Ahlberg efterträder Gert Schyborger som varit styrelsens ordförande sedan november 2000. Gert Schyborger kommer även fortsättningsvis att vara ordinarie medlem av bolagets styrelse.

Martin Steinberg, som i egenskap av Investment Manager hos Enlights största ägare Litorina Kapital, har varit styrelsesuppleant, lämnar sin befattning på Litorina Kapital och avgår därför som suppleant i Enlights styrelse.

På styrelsemöte den 19 juni beslutade Enlights styrelse att ändra styrelsens sammansättning genom att Lars Ahlberg, som invaldes i styrelsen på ordinarie bolagsstämma 2003, utsågs till styrelseordförande och efterträder därmed Gert Schyborger som varit styrelsens ordförande sedan november 2000. Gert Schyborger kommer även fortsättningsvis att vara ordinarie styrelsemedlem.

Martin Steinberg har varit styrelsesuppleant i Enlight sedan bolagsstämma i februari 2002. Martin Steinberg slutar sin tjänst som Investment Manager på Litorina Kapital och avgår därför som suppleant i Enlights styrelse.

För ytterligare information, kontakta
Urban Doverholt, VD Enlight AB, 08 – 597 960 00

Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Över 6 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter via Enlights lösningar, och Enlight har kontor i Sverige, Tyskland, England, Nederländerna, Belgien och Österrike.

Enlight grundades 1993, och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att inspirera och förenkla din personliga och professionella utveckling, genom att leverera onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande. Enlight levererar i dag rikstäckande certifieringslösningar i Tyskland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Liechtenstein Österrike och Kanada.