Tieto Sweden AB

Förändringar i TietoEnators styrelsekommittéer

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:05 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 26.9.2008, kl 11.00 EET
TietoEnators styrelse har beslutat om förändringar i sammansättningen av kompensations- och nomineringskommittén samt revisions- och riskkommittén.

Anders Ullberg har valts till ny ordförande i kompensations- och nomineringskommittén. Han ersätter Kalevi Kontinen som fortsätter som styrelsemedlem. Övriga medlemmar i kommittén är Bruno Bonati, Mariana Burenstam Linder samt Bengt Halse.

Olli Riikkala har valts till ny ordförande i revisions- och riskkommittén. Han ersätter nuvarande ordföranden Anders Ullberg som fortsätter som kommittémedlem. Revisions- och riskkommittén har tre medlemmar: Risto Perttunen, Olli Riikkala och Anders Ullberg.

För ytterligare information kontakta:
Reeta Kaukiainen, EVP, Communications and Investor Relations, tel. +358 2072 68711,
+358 50 522 0924, reeta.kaukiainen@tietoenator.com
TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala mediaTietoEnator är ett tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 specialister är TietoEnator ett av de ledande IT-tjänstföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på vårt starka kundfokus och nordiska ursprung.


www.tietoenator.com