Volvokoncernen

Förändringar i Volvos koncernledning

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 15:01 CEST

Olof Persson, 44 och vd för Volvo Aero, har utsetts till ny vd för Volvo Construction Equipment från och med den förste november 2008. Han ersätter Tony Helsham, 54, som kvarstår inom koncernledningen där han får ansvar för koncernens satsning på s k soft products. Ny vd för Volvo Aero blir Staffan Zackrisson, som idag är ansvarig för Marketing, Programs and Sales inom Volvo Aero. Han tillträder också den förste november i år.

"Jag är övertygad om att Olof Persson med sin breda internationella karriär, är mycket väl lämpad att ta över ansvaret för Volvo Construction Equipment", säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Olof Persson har arbetat inom Volvo sedan 2006 och har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat Bombardier Group, ABB och Daimler Chrysler.

"Tony Helsham, som arbetat inom anläggningsmaskinsbranschen i 24 år och som varit vd för Construction Equipment i åtta år, har gjort ett utmärkt jobb och lyckats växa Volvo Construction Equipment till världens tredje största tillverkare av anläggningsmaskiner med starka positioner över hela världen - inte minst i Asien", fortsätter Leif Johansson. "Han kommer nu att få ansvaret för att öka koncernens försäljning av soft products, ett område med högsta prioritet och som blir allt mer betydelsefullt för oss."

Olof Persson efterträds på posten som vd för Volvo Aero av Staffan Zackrisson. Staffan Zackrisson kommer från och med den förste november också att bli ny medlem av Volvos koncernledning.

"Staffan Zackrisson har framgångsrikt lett Volvo Aeros expansion inom nya motorprogram och blir med sin långa erfarenhet inom den här industrin en utmärkt vd för Volvo Aero", säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

2008-09-15

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Klas Magnusson, Volvo Construction Equipment, +32 475 576214

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2008-09-15 kl 15.00.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.