Karlskrona kommun

Förändringar inom grundskolan i Karlskrona kommun

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 15:12 CEST

Förändringar inom grundskolan i Karlskrona kommun

- tjänstemannaförslag 2007-08-29


På grund av mindre barnkullar har elevunderlaget i Karlskrona kommun minskat. Dessutom söker sig allt fler elever till friskolor. Även om antalet elever på sikt ökar igen så förväntas ökningen ske inom nya geografiska områden. För att garantera en hög kvalitet och utveckling i den kommunala grundskolan föreslår Barn- och ungdomsförvaltningen i en pågående utredning förändringar av skolstrukturen i kommunen.

Inför budgetåret 2008 måste 18 Mkr sparas i de kommunala skolorna. En mindre del av denna summa kan hämtas hem genom besparingar i rektorsområdena, men för att klara hela besparingen krävs mer omfattande åtgärder. Det innebär omflyttningar av elever och nedläggningar av skolor.

Det innebär också att ett flertal skolor får ett större elevunderlag och en stabilare ekonomi, vilket är viktigt för kvaliteten och utvecklingen i skolan. Genom att elever flyttas blir också lokaler lediga som kan användas för barnomsorg.

Vi vet att förändringarna inom grundskolan kommer att beröra många elever, föräldrar och medarbetare, därför vill vi så tidigt som möjligt redovisa de delar av utredningen som är klara.
Hela utredningen kommer att presenteras i mitten av september.

Enligt utredningen berörs nedanstående skolor av omflyttningar eller nedläggningar tidigast läsåret 08/09

Aspö skola

Elever i år 4-6 får Rosenfeldtskolan som hemskola
Eleverna går in i befintliga grupper
Ca 15 elever berörs
Strömsbergs skola

Skolnedläggning
Eleverna får Rödebyskolan som hemskola
Ca 70 elever berörs
Sturkö skola

Elever i i år 7-9 får Jändelskolan som hemskola
Eleverna går in i befintliga grupper
Ca 65 elever berörs
Backaboskolan

Skolnedläggning
Eleverna får Sunnadalskolan som hemskola
Eleverna går in i befintliga grupper
Ca 35 elever berörs
Skrävle skola

Skolnedläggning
Eleverna får Fågelmara som hemskola
Ca 20 elever berörs
Torhamns skola

Elever i år 4-6 får Jändelskolan som hemskola
Eleverna går in i befintliga grupper
Ca 30 elever berörs
Tullskolan

Skolnedläggning
Eleverna får Rosenfeldt/Saltö som hemskola
Ca 190 elever berörs
Genomförande tidigast läsåret 09/10
Lyckeby samverkansområde
Redovisas i den slutliga rapporten

Inriktning mot nya 6-9 skolor

Elever som går år 6 på Saltöskolan, Rosenfeldtskolan, Tullskolan, Aspöskolan och Hästöskolan får Wämöskolan som hemskola
Elever som går år 6 på Sturköskolan, Ramdalaskolan, Fågelmaraskolan, Skrävle skola och Torhamns skola får Jändelskolan som hemskola
Elever som går år 6 på Hasslö skola får Nättrabyskolan som hemskola
För mer information
Per Olsson
Förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen
Telefon 0455-30 36 01