Stockholmsbörsen AB

Förändringar på Mest Omsatta och ATTRACT40™

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 15:00 CEST

Stockholmsbörsens segment för de mest omsatta aktierna uppdateras från och med den 1 juli 2003. Mest Omsatta-segmentet på A-listan förändras inte. Attract40 får 8 nya bolag och 8 bolag flyttas från segmentet.

Under andra halvåret 2003 kommer Mest Omsatta-segmentet att bestå av 28 bolag. Antalet bolag på Attract40 kommer att uppgå till 45 varav 8 är nykomlingar. Bolagen som lämnar Attract40, handlas istället på O-listan. Inför varje halvårsskifte genomförs en revision av Mest Omsatta- och Attract40-segmenten baserat på handelsstatistiken. På så sätt kommer Attract40 och Mest Omsatta att spegla vilka bolag som varit intressanta för investerarna under det gångna halvåret respektive året. På Attract40 har till exempel Finans och fastighetssektorn ökat väsentligt i vikt medan IT-sektorns vikt i segmentet minskat.

– Båda segmenten sätter fokus på likviditet. De kriterier som gäller för Attract40 gör dessutom att även mindre bolag med god likviditet i bolagens aktier kan kvalificera sig dit, säger Frank Teneberg, försäljningsansvarig noterade bolag, på Stockholmsbörsen.

Förändringar på Mest Omsatta och Attract40 från och med den 1 januari 2003:

Nya bolag på Attract40: Karo Bio AB, Medivir AB, New Wave Group AB, SECTRA AB, SkiStar AB, Song Networks Holding AB, Fastighets AB Tornet och Lennart Wallenstam Byggnads AB. Dessutom kommer Metro International S.A., som flyttades från segmentet i samband med flytten till Observationslistan, att åter noteras på Attract40 från halvårsskiftet.

Bolag som faller bort från Attract40: Intentia International AB, Mandamus Fastigheter AB, Orc Software AB, Pergo AB, Ratos AB, Sapa Aboch SwitchCore AB. Europolitan Vodafone AB har under den gångna perioden avnoterats på grund av uppköp.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Frank Teneberg, försäljningsansvarig noterade bolag, Stockholmsbörsen 070-559 52 75
Maria Andark, informationschef, Stockholmsbörsen 070-597 52 76

Information om alla företag inom respektive segment och om regler för de olika segmenten se www.stockholmsborsen.se