Jämtlands Läns Landsting

Förändringsarbete är ingen snabb och enkel process

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 15:05 CEST

Det finns inget större förändringsarbete som inte ifrågasatts. Det gäller självklart även för " Karolina-projektet" . Men att detta är ett genomförande projekt och inget utredande dito är helt klart. Vi ska förändra vårt sätt att arbeta! , säger landstingsdirektör Charlotte Wäreborn Schultz.

- Att JLL måste vidta åtgärder för att skapa ett landsting som bättre klarar av snabba förän-dringar är vi överens om både på politisk och tjänstemannanivå. Det här är ett projekt som vi fattade beslut om redan på hösten 2002 - ett bra tag innan vi rekryterat vår nuvarande lands-tingsdirektör. Att genomföra ett så stort projekt som det här kostar på kort sikt en del - på lång sikt är målet att vi ska förändra våra arbetssätt så att det faktiskt genererar mer pengar bland annat till hälso- och sjukvård, säger Maidie Wiklund, landstingsstyrelsens ordförande.

- Det som kan skapa frustration är känslan av att människor i verksamheten vill att det ska märkas på en gång. Men förändringsarbete tar tid och vi måste vara överens om vad vi i Jämtlands läns landsting ska göra, för vem och på vilket sätt, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

Köja-gruppen* ställer sig bakom metoden och har fullt förtroende för coachens sätt att leda arbetet. Ledningen har varit tydlig redan vid Köja-gruppens första möte med att det finns kopp-lingar mellan nuvarande Ld och den av Lotscenter anvisade coachen. Likaså med att Kjell-Åke Lantz tillsammans med ett antal andra fick lämna landstinget i Värmland. När svåra beslut fattas är det inte ovanligt att någon eller några får lämna en organisation. I Värmland tvingades man ta flera stora beslut som faktiskt ledde till att landstinget år 2002 var ett av få landsting hade en ekonomi i balans.

- Upphandlingen av företaget har följt LOU, vi hade kort tid på oss men har varit väldigt noga med att söka ett företag som kunde stötta arbetet i enlighet med direktivet, säger Jonas Törngren projektets koordinator.

Köja-gruppen har vid sitt andra lunch-till-lunch möte betat av ytterligare några steg mot den landstingsplan som kommer att planeras i detalj av verksamheterna under 2004. På samma sätt som tidigare kommer Köja-gruppens medlemmar att informera sina medarbetare om utvecklingen i gruppen. För att förbereda för det arbete som kommer att starta upp i verksamheterna efter att fullmäktige i början av 2004 fattar beslut om inriktningen för 2005.

- Från våren 2004 kommer våra medarbetare påbörja förändringsarbetet utifrån inriktningsbeslutet, det som är speciellt är att verksamheten har varit med att skapa den nya landstingsplan vi då ska arbeta efter gemensamt med politiken, avslutar Charlotte Wäreborn Schultz, landstingsdirektör

För ytterligare information:
Jonas Törngren, projektkoordinator, 063-14 76 42
Charlotte Wäreborn Schultz, landstingsdirektör, 070-588 75 42

* Köja-gruppen består av ett 30-tal företrädare från landstingets olika verksamheter samt de fackliga organisationerna. Dessutom ingår två representanter från länets kommuner. Mer information finns under rubriken " Frågor och svar om Karolina" på www.jll.se/karolina