Wedins Skor & Accessoarer

Förändringsarbetet kräver ytterligare kapital - beslut om nyemission

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 15:15 CEST

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland.

Nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 150 Mkr. Nyemissionen garanteras i sin helhet av FöreningsSparbanken. Kapitaltillskottet ska användas för att öka takten i Wedins omvandlingsprogram.


Styrelsen för Wedins Skor & Accessoarer har idag beslutat om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 150 Mkr. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen samt godkänner styrelsens emissionsbeslut.

FöreningsSparbanken har förklarat sig vara beredd att garantera en sådan emission upp till ett belopp om 150 Mkr.

Styrelsen kommer att fastställa och offentliggöra de slutliga emissionsvillkoren samt tidplan för nyemissionen i samband med kallelse till den bolagsstämma som skall besluta om emissionen; dock senast den 17 december 2004.

Företagets långsiktiga lånefinansiering ligger fast.


Wedins Skor & Accessoarer AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roland Nilsson, VD Wedins Skor & Accessoarer AB, telefon 070-580 81 85.

Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Organisationsnummer 556540-1493
www.wedins.se

”Wedins erbjuder det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna”