Hamrin & Partners

Förändringsledning – Frukostseminarium 9 oktober

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 11:49 CEST

Hamrin & Partners inbjuder till frukostseminarium på temat:

Förändringsledning – Verksamhet, varumärke och lönsamhet

Ett seminarium för dig som funderat över hur man gör för att förankra och implementera en strategi-eller organisationsförändring i en verksamhet så att medarbetarna känner motivation och därför gör allt de kan för att infria målen.

Organisationen, som företeelse, har gått från att vara en inre angelägenhet med en monokultur till att bli en omvärldsorienterad intressentkultur full av informella relationer på alla nivåer. Strukturen är därför numera betydligt mer abstrakt och mycket svårare att styra och motivera mot ett gemensamt mål. Det finns dock två företeelser som kan klarar av detta – företagskultur och varumärke.

När människan jobbar mer än andra och uppvisar en vinnande attityd till omvärlden, kunder och kollegor genererar bolaget också goda resultat. Medarbetarnas insikt i den egna företagskulturens nackdelar och fördelar och verksamhetens synsätt på varumärket är centrala om man vill genomföra förändringar som också resulterar i förbättrade nyckeltal. Utgår allt man företar sig från en väl förankrad ledstjärna, som går i takt med omvärlden, ger det en betydande positiv effekt på verksamheters effektivitet. Då blir kundlöftet sant och det bygger företagskultur, varumärke och lönsamhet.

Drömmar får oss att ”ticka”
Människor behöver något att tro på, längta till och känna tillhörighet med för att det ska uppstå motivation, lust och meningsfullhet. Därför uppstår motivation inte genom administrativa rutiner, ekonomiska nyckeltal eller befattningsbeskrivningar. Motivation uppstår istället när alla delar samma mål och när företagets viktigaste budskap är väl förankrade internt och därför överensstämmer med chefens, kollegans och medarbetarnas agerande i den operativa vardagen.
Men hur gör man i praktiken för att uppnå detta? På seminariet berättar vi om erfarenheter såväl som tillvägagångsätt för att genomföra förändringar i en verksamhet i syfte att öka motivation hos medarbetare och få en organisation med bättre genomförandeförmåga.  

Seminariet leds av
Sture Johansson, seniorkonsult och VD för Hamrin & Partners, med mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling. Sture är marknadsekonom, med inriktning på varumärke. Master inom ledarskap med en gedigen och lång erfarenhet i roller som managementkonsult, personalchef, marknadschef, VD och styrelseordförande.

Hamrin & Partners
Som experter inom ledningsstöd, med förmåga att tänka utanför ramarna, utgör vi en kreativ kunskapsresurs åt dig. Du använder oss när du är i behov av:   
•   Värdeskapande inriktning med rätt fokusområden
•   Förankrad strategi − VARFÖR, VAD till HUR
•   Ledningsstöd och att förmå organisationen att gå från ord till handling

Välkommen!

Anmäld dig på: http://hamrin.se/seminarier/

Hamrin & Partners är experter på att utveckla verksamheters affärs- och verksamhetsplaner. Vi säkerställer att orden snabbare blir till handling och att kunden kan räkna hem effekterna av prioriterade aktiviteter. I praktiken innebär det att vi utgör ett stöd i de flesta utmaningar som handlar om att utveckla och implementera verksamheters strategi, verksamhetsstyrning, kommunikation och ledarskap. Resultatet av ett samarbete med oss ger nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.