Openlab

Förbättra äldreomsorgen ifrån insidan!

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2013 12:48 CET

OpenLab vill förbättra äldreomsorgen genom att lyssna på de som har närmast till verksamheten: personalen, de människor som bor där, samt deras anhöriga. 

Om Stockholm ska kunna förbättra sin äldreomsorg måste vi ta hänsyn till alla perspektiv som påverkar äldreomsorgen - de samhälleliga, politiska och privata perspektiven spelar alla en viktig roll. Därför har vi lanserat OpenLab.Competitions

”Vardagsutmaningar inom äldreomsorgen” är OpenLabs första innovationstävling och ett initiativ som vill uppmärksamma utmaningar som personal, de äldre samt deras anhöriga stöter på och upplever i vardagen.

Ett första steg är att samla in utmaningar från olika delar av äldreomsorgen i Stockholm, t.ex. ifrån äldreboenden eller öppna mötesplatser för äldre människor, även dem som kanske fortfarande bor hemma. När detta väl är gjort är steg två i den här tävlingen att låta studenter och entreprenörer skapa innovativa och kreativa lösningar kring några av de utmaningar som allmänheten har bidragit med.

“OpenLab.Competitions är en mycket viktig aktivitet ifrån vår sida, eftersom äldreomsorgen är en av de utmaningar som OpenLab arbetar särskilt med. Dock ansåg vi att det vore extra spännande, att som en del i detta arbete, även involvera ett medborgarperspektiv och ett tävlingsmoment. Det ska bli roligt att läsa alla förslag!” säger Ivar Björkman, verksamhetschef, OpenLab.  

OpenLab är en verksamhet och en fysisk plats där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför.