Enkätfabriken

Förbättra din telefonundersökning med CATI-teknik

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2011 13:38 CET

Att välja en telefonundersökning istället för en pappers- eller webbenkät innebär flera fördelar. Den främsta är att svarsfrekvensen ofta blir klart högre vilket stärker undersökningens tillförlighet. Men telefonundersökningar innebär också risker, då intervjuaren kan påverka resultatet om frågorna formuleras fel. För att undvika sådana misstag bör man använda CATI-teknik.

Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) är ett datoriserat hjälpverktyg för telefonintervjuer. Vid kvantitativa telefonundersökningar med låsta svarsalternativ är det ytterligt viktigt att intervjuaren undviker misstag som att formulera frågor olika eller göra misstag i inmatningen av svaren. Båda dessa riskmoment kan minimeras med hjälp av CATI-teknik.

Tekniken innebär att intervjuaren arbetar med en automatiserad databas som genom intervjun visar exakt de frågor som skall ställas beroende på vilka svar respondenten ger. Intervjuaren matar in svaren direkt i databasen vilket innebär att uppföljning av svarsfrekvens och resultat hela tiden kan göras i realtid.

Enkätfabriken arbetar med ett CATI-verktyg där stor vikt lagts vid tydlighet för att minska risken för fel vid inmatning av svaren, bland annat genom att enbart en fråga visas åt gången. Enkätfabrikens CATI-verktyg är också utformat så att många felaktiga inmatningsalternativ som möjligt har spärrats för att ytterligare minimera risken för misstag.

För att dina telefonintervjuer skall ge ett tillförlitligt resultat, var noggrann med att välja ett företag som använder CATI-teknik.


För mer information, kontakta:


Daniel Sturesson
Projektledare Enkätfabriken
Mob: 0736-39 65 19
E-post: daniel.sturesson@enkatfabriken.se

 

Vi på Enkätfabriken hjälper våra kunder med underlag och fakta för att kunna fatta rätt beslut. Olika situationer och problem kräver olika vägar för att få fram det underlag som krävs. Genom våra modeller och vår kunskap kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som leder till ett starkt och välgenomarbetat beslutsunderlag.