Lifecap AB

Förbättra relationer med stöd av lättillgänglig hjärn-kunskap!

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2016 15:00 CEST

Den nya filmen "Hjärnkunskap gynnar relationer" - erbjuder lättillgänglig kunskap som kan användas för att förbättra kommunikationen och fördjupa förståelsen mellan könen. Lifecap-utbildade kognitiva samtalsterapeuten Angelica Lidholm delar generöst med sig av sin kunskap om hur hjärnans utveckling under fosterstadiet påverkar kvinnors och mäns sätt att uppfatta verkligheten. 

När vi kombinerar den kunskapen med kompetens om hur vi formas av vår uppväxt i enlighet med anknytnings- och bindningsteori har vi en bra bas för förståelsen för hur vår kommunikation formats OCH kan förbättras. Den här kunskapen får terapeuter som utbildar sig på Lifecap god kännedom om, Angelica Lidholm driver företaget Människor Emellan (se Lifecaps hemsida via menypunkten terapeuter), här finns även presentationer av terapeuter i andra landsändar som kan vara till hjälp vid relationsproblem. Lifecap tar in till sina coach- och terapeututbildningar kontinuerligt.

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap