Västra Götalandsregionen

Förbättra utskrivningstryggheten

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:47 CET

Projekt igång för att
Förbättra utskrivningstryggheten

Förbättrad utskrivningstrygghet (FUT) är ett gränsöverskridande närsjukvårdsprojekt där målet framför allt är att minska antalet återbesök på sjukhusens akutmottagningar.

Projektet är ett resultat av samarbete mellan Primärvården i Göta Älvdalen, Lilla Edet och Vänersborgs kommuner, Trollhättans stad och medicinkliniken på Näl och kommer att pågå under ett år. Patienter över 70 år, som inte är inskrivna i kommunens hemsjukvård men som bor i ordinärt boende är målgruppen för projektet som startade i förra veckan.

Genom att förbättra rutinerna kring utskrivning och uppföljning efter utskrivning hoppas man få fram en modell som kan komma att fungera i hela Fyrbodal.

De patienter som blir delaktiga i projektet kommer att ingå i en organisation med strukturerade kontakter mellan sjukhuset och de övriga instanser som patienten har behov av efter utskrivning. Det innebär också att patienten förbereds bättre för utskrivning.

Bland annat får patienten med sig en informationspärm med relevant information om sin väg genom vården, på sjukhuset och utanför. Informationen ska spegla den vårdstruktur och de omständigheter som patienten rör sig i. Därutöver gör utskrivningssjuksköterskan hembesök i anslutning till utskrivningen.

Med FUT hoppas medicinkliniken på NÄL att patienter som annars kan hamna ”mellan stolarna” ska känna sig tryggare. Genom att ta ett större ansvar för den enskilde patientens livssituation utanför sjukhuset väntas antalet återbesök på akutmottagningarna minska.

Kontaktperson: Niclas Jovander, projektledare och utskrivningssjuksköterska, tel: 0520-47 87 28