Stockholms Läns Landsting

Förbättrad ekonomi ger satsningar på Karolinska universitetssjukhuset [Finansroteln, s,v & mp]

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 16:22 CEST

Landstingets förbättrade ekonomiska situation gör det nu möjligt att i budgeten för 2006 ge Karolinska Universitetssjukhuset ett ekonomiskt tillskott på 140 miljoner kronor. Tillskottet gör det möjligt för sjukhuset att i lugn och ro fortsätta arbeta med de strukturförändringar som planerats sedan sammanslagningen av de två universitetssjukhusen i Stockholmsregionen.


Tillskottet leder också till att man på Karolinska universitetssjukhuset kan göra några satsningar, framförallt på cancervården och barnsjukvården
I ett gemensamt uttalande säger finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s), sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) och miljölandstingsrådet Raymond Wigg (mp):

– Det har varit ett långt och svårt arbete att sanera landstingets ekonomi efter fyra års borgerligt vanstyre. Framför allt har det frestat hårt på personalen som genom sina arbetsinsatser varit förutsättningen för att detta ska lyckas. Nu är saneringen genomförd och landstingets ekonomi står åter på säker grund.
– Vi förbereder nu en offensiv, men ansvarsfull, reformbudget och ett första besked är att vi vill ge Karolinska universitetssjukhuset arbetsro och möjligheter att utveckla cancervården och stärka barnsjukvården.

För mer information: Pressekreterarna Magnus Ljungkvist (s) 070-737 41 74, Ingrid Falk (v) 070-737 41 16 eller Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26