Stockholms stad

Förbättrad framkomlighet och säkerhet vid Fridhemsplan

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 11:32 CEST

Framkomligheten och säkerheten ska förbättras på Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Därför genomförs ett antal åtgärder under perioden 17 september 2014 – sommaren 2015.

Situationen vid Fridhemsplan ska förbättras för alla trafikantgrupper – både när det gäller trafiksäkerheten och framkomligheten.

Alla vänstersvängar i korsningen kommer att tas bort för att förstärka säkerheten för oskyddade trafikanter och ge bättre förutsättningar för busstrafikens framkomlighet. Cyklister får mer utrymme då fler cykelbanor och cykelfält anläggs. Genomgående cykelförbindelser skapas i nord- och sydgående riktning längs S:t Eriksgatan, vilket förbättrar både trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister avsevärt.

Biltrafikens framkomlighet försämras inte, men de som idag använder vänstersvängarna i korsningen måste köra andra vägar.


Bakgrund

Korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan är en av Stockholms mest olycksdrabbade. I mars 2012 godkände Trafik- och renhållningsnämnden ett förslag till inriktning av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen.

Parallellt med studier i korsningen gällande trafiksäkerhetsproblemen bedrev staden i samarbete med SL en studie angående bussframkomligheten. Det resulterade i ett antal planerade åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusslinjer 1,3 och 4 via korsningen och på det kringliggande nätet.


Mer information

Se bifogad karta. Mer information på stockholm.se/fridhemsplan

Kontaktperson: Erik Johansson, kommunikatör, trafikkontoret.
Telefon: 08-508 261 35
E-post: erik.g.johansson@stockholm.se