Livsmedelsverket

Förbättrad hygien i restauranger och andra storhushåll

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 11:25 CET

Hygienen i storhushåll har förbättrats. Det visar en sammanställning som Livsmedelsverket har gjort. Men omkring vart tionde storhushåll, till exempel restauranger, sjukhuskök och skolkök, får allvarliga anmärkningar på hur maten kyls ner, kylförvaras och hålls varm. Lika många saknar också handtvättställ med tvål och pappersservetter.

Livsmedelsverket fick 2005 i uppdrag av regeringen att ta fram ett mått på att maten är mikrobiologiskt säker. Istället för att gå efter antalet matförgiftningar, som är kraftigt underrapporterade, har Livsmedelverket valt att använda resultaten från kommunernas inspektioner av restauranger och storhushåll.

Inspektion med handdator
Inspektionerna görs med hjälp av en checklista i en handdator. Punkterna på checklistan får antingen bedömningen allvarlig avvikelse, avvikelse, eller utan avvikelse. Årets sammanställning baserar sig på 1090 datorbaserade inspektioner från 22 kommuner. Inspektionerna har utförts mellan november 2005 till och med oktober 2006.

Bättre egenkontroll
En första sammanställning av hygienen gjordes hösten 2005 och nu redovisas den andra rapporten. Andelen allvarliga avvikelser för olika kontrollpunkter var lägre än vid den förra sammanställningen, 10 jämfört med 20 procent. Framförallt var resultaten bättre när det gäller hur företagen dokumenterar sin egenkontroll. Antalet inspektioner och deltagande kommuner var dock lägre än under förra perioden. Det kan bero på den nya hygienlagstiftningen som infördes under 2006 och som tagit mycket av kommunernas resurser i anspråk.

- Allt fler restauranger och storhushåll verkar klara kraven på dokumentation bättre den här gången. Det kan bero på att fler företag har kommit i kontakt med checklistan och förstår hur viktigt det är med egenkontroll, säger Tommy Karlsson, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Fortsatta årliga sammanställningar av kommunernas inspektionsresultat kommer att visa om årets resultat avspeglar en verklig och bestående förbättring av hygienen och egenkontrollen.


Rapport: Indikator för säker mat 2005-2006

Vägledning till offentlig kontroll av livsmedel se kapitel 6.
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=16382

Tidigare artikel:
Stora hygienbrister hos restauranger och storkök, 12 juni 2006
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=15123

Ytterligare upplysningar:
Tommy Karlsson, statsinspektör, enheten för kommunstöd: 018-17 55 04, 0709-24 55 04
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500