Teknikparken i Gävle

Förbättrad lönsamhet i energibolag

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 09:29 CEST

Förbättrad lönsamhet i energibolag

Lundberg Energi AB och Donald Davies & Partners AB har utvecklat en metod att genomlysa energiföretag och föreslå åtgärder som ger mätbara resultatförbättringar. Karlstad Energi har testat metoden med framgång.

– Det var nyttigt för oss att få kvalificerade synpunkter utifrån och samarbetet fungerade mycket bra på alla nivåer. Nu har vi ett bra verktyg att själva jobba vidare med i vårt företag, berättar Mats Preger, VD Karlstads Energi AB.

Bakgrunden till samarbetet mellan Lundberg Energi och Donald Davies & Partners är att företag i alla branscher påverkas av förändringar, internt och i omvärlden, som kan få oönskade effekter på resultatet.    
– Just energiföretag får dessutom ofta nya spelregler att anpassa sig till vilket kan ha stor påverkan, säger Magnus Lundberg, Lundberg Energi.
– Med god framförhållning kan vi förebygga resultatsprång.

Med sina respektive erfarenheter från energibolag, industri och offentlig verksamhet har Magnus Lundberg, Lundberg Energi AB och Peter Axlund, Donald Davies & Partners AB tillsammans utarbetat en metod för att genomlysa energiföretag och föreslå åtgärder till lönsamhetsförbättringar. Metodiken innehåller bland annat analyser av intäkter och kostnader, branschjämförelser, bedömning av marknader, framtida volymer och investeringar.

För mer information kontakta:
Magnus Lundberg, Lundberg Energi, tel 0730-51 05 91, magnus@lundbergenergi.se
Peter Axlund, Donald  Davies & Partners, tel 070-559 22 61, peter.axlund@ddp.se