Linköpings kommun

Förbättrad omsorg i hemmet med trygghetsteam

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 11:51 CET

I Linköping ska det vara möjligt för äldre att leva så självständigt och tryggt i hemmet som möjligt. För att underlätta de äldres vardag har äldrenämnden avsatt medel till ett trygghetsteam. Arbetet är nu igång.

Allt fler blir äldre och lever allt längre. Genom rehabilitering och hälsofrämjande insatser ska den äldre ges möjligheten att behålla och använda sina fysiska och psykiska förmågor så långt det är möjligt och kunna bo kvar hemma på ett tryggt och självständigt sätt.

– För att möta behovet från äldre som bor kvar hemma har vi från äldrenämnden avsatt medel för trygghetsskapande och rehabiliterade åtgärder i form av förstärkta insatser i hemmet. Trygghetsteamet är ett komplement till befintliga insatser och jag är mycket glad att arbetet nu är igång, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Trygghetsteamet består av sjuksköterska, kurator, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster som utför bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) i form av förstärkta hemtjänstinsatser under en tidsbestämd period.

– Vi planerar och samordnar de insatser som den äldre har och upprättar en individuell vårdplan med uppföljning. Vi har nära samverkan med bland annat vårdplaneringsteamet på US och hemtjänstutförarna. Vi vill ge de äldre bra hjälp och omsorg och hjälpa dem leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt i det egna hemmet, säger verksamhetschef Marie-Louise Pilemalm.

Målgruppen är äldre som har nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada, sjukdom eller annat vilket ger svårigheter i vardagen. Även äldre som känner sig otrygga i att klara sin dagliga livsföring i hemmet kan få hjälp av trygghetsteamet.

Ett av målen för trygghetsteamet är att den äldre ska känna ökad trygghet och att öka möjligheten att bo kvar i det egna hemmet genom sammanhållen vård och omsorg. Trygghetsteamet utförs av Leanlink.

För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S), telefon 0722-40 08 24 eller verksamhetschef Marie-Louise Pilemalm 013-26 37 88.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.