Klimatkommunerna

Förbättrad plattform ger mer inspiration i klimatarbetet

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 16:00 CEST

Alla svenska kommuner och andra aktörer har möjlighet att ta del av Covenant CapaCITY:s webbaserade utbildningsplattform. Plattformen har fokus på att stötta kommuner i klimatarbetet och hjälpa till i arbetet med att ta fram en klimatstrategi. Nu har Klimatkommunerna förbättrat och uppdaterat flera moduler för att ge ännu bättre stöd och inspiration. Bland annat har innehållet anpassats för de svenska förutsättningarna och fler tips och goda exempel från både Sverige och EU har lagts till. Plattformen riktar sig i första hand till de som befinner sig på en grundläggande nivå i klimatarbetet.

Covenant CapaCITY:s utbildningsplattform är gratis att använda, men det krävs att man registrerar sig. Välkommen att registrera dig här!Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokal klimatarbete.

www.klimatkommunerna.se