Utfors AB

Förbättrad resultatprognos för Utfors/Telenor

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 17:00 CEST

Uppjusterad prognos - positiv justerad EBITDA-nivå tredje kvartalet 2003

Utfors/Telenor upprepade i sin halvårsrapport den 23 juli bedömningen att bolaget förväntar sig en positiv justerad EBITDA-nivå på månadsbasis under slutet av innevarande år. Samtidigt upprepades bedömningen om ett positivt kassaflöde under senast 2005.

Efter en sammanställning och analys av resultatet till och med augusti månad gör Utfors/Telenor nu bedömningen att en positiv justerad EBITDA-nivå kommer att uppvisas för det tredje kvartalet.

Anledningen till justeringen av prognosen är att man kunnat konstatera att bolagets verksamhet utvecklar sig bättre än vad som tidigare angivits. Detta beror framförallt på ett antal engångs- och periodiseringseffekter, men även att integrationsarbetet mellan Utfors och Telenor Business Solutions kunnat genomföras effektivare än vad som tidigare var förutspått.

Bolaget kommer även att uppnå positiv justerad EBITDA under kvartal fyra samt ett positivt kassaflöde senast under år 2005.

För ytterligare information kontakta:
Finansdirektör: Johan Dennelind, tel: +46 734 41 71 44 Kommunikationsdirektör, Markus Boberg, tel: +46 8-5878 8100 el.
+46 734 41 81 00

Utfors AB är noterat på Nya Marknaden och ägs till 90 % av Telenor ASA (genom dess helägda dotterbolag TBS Infrastructure AB). Operatörsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Utfors AB helägda dotterbolag Telenor AB och Utfors Bredband AB. Sedan den 22 april bedrivs verksamheten huvudsakligen under varumärket Telenor. Företaget bedömer att den formella och juridiska sammanslagningen av verksamheterna kommer att vara helt genomförd under året. Telenor erbjuder till företag, andra operatörer, kommuner och myndigheter en omfattande tjänsteportfölj inom data- och telekommunikation.