Stockholms stad

Förbättrad säkerhet för gående och cyklister vid fyra skolor

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 09:08 CEST

Stockholms stad förbättrar nu trafiksäkerheten för gående och cyklister vid Hässelby Villastads skola, Norra Ängby skola, Sturebyskolan och Västbergaskolan.

Trafikkontoret påbörjar ombyggnationen under sommaren 2014. Målet är att öka trafiksäkerheten, göra det lättare för gående och cyklister att ta sig fram samt minska motortrafiken i skolans omedelbara närhet.

De insatser som planeras är breddade gång- och cykelbanor, bättre belysning, hastighetsdämpande åtgärder på bilvägar och upphöjning av övergångsställen med mera.

Under en begränsad tid kan det bli lite stökigt på vissa platser vid skolområdet på grund av de
markarbeten som utförs.


För mer information:

Trafikkontoret: Erik Johansson, kommunikatör,
telefon: 076-122 61 35, erik.g.johansson@stockholm.se

Se även www.stockholm.se/barnitrafiken