Gislaveds kommun

Förbättrad snöröjning

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:11 CET

Även om det inte verkar så just nu så kan snön vara över oss inom kort. Nytt för i år är att snöröjningen i de centrala delarna i våra tätorter snöröjs tidigare än innan.
Redan vid 5 cm snölager röjer tekniska kontoret gator i centrum. Arbetet påbörjas kl: 06.00 i normalfall och beräknas vara klart kl: 09.30.

För övriga gator, vägar, parkeringsytor gäller påbörjas snöröjning när snön på körytan överstiger 10 cm. Undantag från detta är gång- och cykelvägar som snöröjs när snön överstiger 5 cm.

Normalt utförs snöröjningen vardagar:
07.00-16.00.

Kommunala gator
Gislaveds kommun ansvarar för kommunala gator i samtliga tätorter. Anderstorp, Broaryd, Burseryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Skeppshult, Smålandsstenar, Tallberga och Öreryd. övrig snöröjning åligger fastighetsägare.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att ringa
tekniska kontoret tel. 0371-812 51 eller 0371-812 46.