RISE Research Institutes of Sweden AB

Förbättrad termografisk processanalys och karaktärisering av fines och fyllmedel

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 15:11 CET

Kari Hyll på Innventia disputerade med doktorsavhandlingen: "Image-based quantitative infrared analysis and microparticle characterisation for pulp and paper applications" den 12 februari. Arbetet handlar om hur man kan förbättra termografisk processanalys och karaktärisering av fines och fyllmedel.

Med bildbaserade mätmetoder har vi möjlighet att både kunna analysera en större andel av pappersbanan på maskin, och få morfologisk information om partiklarna i mälden. När det gäller mätningar av pappersbanan finns det många fördelar med att använda infraröd strålning, som ger en temperaturbild av banan. Men för att få noggranna mätvärden med den tekniken måste en materialegenskap som kallas emittansen vara känd.

I sitt arbete med doktorsavhandlingen mätte Kari Hyll emittansen och undersökte hur den påverkas av olika faktorer som är relevanta på ett bruk, t.ex. fukt och temperatur. En tillämpning gjordes där noggranna temperatur-mätvärden är viktiga, nämligen vid beräkning av termisk energi vid deformation av papper. När det gäller mätningar av partiklarna i en mäld så har fiberanalysatorer på grund av för låg upplösning inte kunnat detektera många fines- och fyllmedelspartiklar.

– Jag har utvärderat nya instrument med bättre upplösning och visat att de ger möjlighet till ny information om fines och fyllmedel. Jag har också föreslagit och utvärderat en metod för att särskilja mellan fines och fyllmedel i en blandning, vilket det inte finns något instrument som kan göra idag, säger Kari.

Slutsatsen Kari presenterar i avhandlingen är att termografiska tillämpningar som kräver mer exakta mätvärden nu kan göras, fines och fyllmedel kan mätas med bättre upplösning och en potentiell metod för att skilja mellan fines och fyllmedel har tagits fram.

Karis handledare är Lars Mattsson, Industriell Produktion, Kungliga Tekniska Högskola (KTH), och Hannes Vomhoff, Forskningsledare på Innventia.

– Utvärdering och implementering av nya mätmetoder är en central del i Innventias forskningsverksamhet, därför har vi stor nytta av Karis resultat. Till exempel kommer den att möjliggöra en kvantitativ analys av processvariationer med hjälp av termografi. I framtiden är det sedan planerat att koppla den analysen direkt till kvalitetsstyrningssystemet på en kartongmaskin, säger Hannes Vomhoff.

Arbetet har främst utförts på Innventia, i samarbete med KTH Industriell Produktion, som är den institution som Kari har varit knuten till.

För mer information kontakta

Hannes Vomhoff, tel. 08-676 7488 (Hannes.vomhoff@innventia.com)

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer på www.innventia.com.