Finansdepartementet

Förbättrad tillsyn stärker rättssäkerheten och effektiviteten

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 11:38 CETRegeringen överlämnar i dag en skrivelse till riksdagen om hur den offentliga tillsynen ska förbättras. För att bli mer effektiv och rättssäker behöver tillsynen bli tydligare och mer enhetlig. Det ska inte längre vara oklart vad tillsyn är.

- Lagar och regler kan vara hur bra som helst, men om de inte följs gör de ingen nytta. En väl fungerande tillsyn bidrar till att de regler som skapats för att hjälpa medborgare och företag får genomslag. Det är allvarligt att det finns brister i tillsynen. Med den här skrivelsen lägger vi en god grund för att skapa den tydlighet i tillsynsverksamheten som länge efterlysts, säger kommun och finansmarknadsminister Mats Odell.

Tillsyn regleras i fler än 230 lagar. Det handlar om allt från att djur behandlas väl till att de finansiella systemen fungerar. Fler än 90 statliga myndigheter utför tillsyn. Kommunerna har ansvar för tillsyn inom viktiga områden som miljöskydd, livsmedel och folkhälsa.

- Att kommunerna ansvarar för tillsyn inom vissa områden är bra. Närheten ger en god kännedom om lokala förhållanden och en möjlighet att anpassa tillsynen. Samtidigt ska inte tillsynen variera mellan olika delar av landet. Det behövs mer stöd, styrning och uppföljning av kommunernas tillsyn.

- Bättre tillsynsregler förenklar också för de företag som tillsynen riktas mot. Särskilt de företag som besöks av flera olika tillsynsmyndigheter kan ha nytta av en ökad samordning, säger Mats Odell.

Regeringen har föreslagit och genomfört en rad reformer för att förbättra tillsynen inom olika områden, till exempel inom  socialtjänsten och skolan.

I skrivelsen En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn presenteras utgångspunkterna för det fortsatta arbetet genom generella bedömningar för hur tillsynsregler bör vara utformade. Skrivelsen ska vara ett stöd och en vägledning för kommande utredningar och lagförslag.

Skrivelsen utgår från förslag från Tillsynsutredningen och delar av förslagen från Ansvarskommittén.Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Jonas Jarefors
Departementssekreterare,
08-405 43 66
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Skr. 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn (http://www.regeringen.se/sb/d/11455/a/137500)