Vägverket

Förbättrad trafiksäkerhet och ökad bärighet i Norrbottens- och Västerbottens län

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 13:44 CET

-Utgångspunkten i vårt arbete är att varje dödad i trafiken är ett misslyckande för oss alla, säger vägdirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson när verksamhetsplanen för 2004 nu är fastställd. Den negativa olycksutvecklingen vi haft i Västerbottens län under det senaste året måste brytas.

Verksamhetsplanen handlar framförallt om att förvalta dagens vägnät genom att satsa på ökad bärighet på de statliga vägarna, förbättra trafiksäkerheten och färdigställa påbörjade vägobjekt. Några nystarter av större vägobjekt i regionen är inte aktuellt.

Väghållningen i regionen kommer att koncentreras på att fullfölja redan påbörjade objekt som
- E4 förbi Nordmaling
- Del av väg E12 mellan Umeå och Vännäs
- Ny E4 norr om Skellefteå, vilken kommit till stånd genom att Skellefteå kommun förskotterar medel

Drift- och underhållsanslaget är 910 mkr, vilket är en ökning med ca 15 % jämfört med år 2003. Vi kommer även att fortsätta vår satsning på bärighet och tjälsäkring på det lågtrafikerade vägnätet, där 386 mkr satsas år 2004 – en ökning med ca 15 % jämfört med år 2003.
- Detta innebär att drygt 21 mil av vägnätet får en förhöjd bärighet, vilket är glädjande för våra medborgare och näringslivet, säger vägdirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson. Nedsatt bärighet i samband med tjällossningen är ett stort problem för alla, men kanske mest för skogsindustrin i Norrbottens- och Västerbottens län.

Mot bakgrund av den negativa olycksutvecklingen vi har haft i Västerbottens län under det senaste året kommer vi att göra en markant satsning för att få ner olyckstalen. Vi har bland annat tagit initiativ till en kraftsamling på länsnivå i syfte att etablera ett långsiktigt fördjupat samarbete med viktiga aktörer på länsnivå. Tillsammans ska vi minska antalet dödade och skadade i vägtrafiken.
- Det görs bra trafiksäkerhetsarbete i Västerbotten, men det räcker inte, säger Anna-Stina Nordmark. Avsikten är att Västerbottens län ska bli ett pilotlän för en rad satsningar – nya metoder, fysiska åtgärder och beteendepåverkande kampanjer, allt för att få en långsiktigt positiv utveckling inom trafiksäkerhetsområdet.

Att bygga mitträcken har visat sig vara positivt när det gäller att få ner antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Under 2004 planerar vi att sätta upp mitträcken i första hand på väg E4 Umeå-Djäkneboda, Persön-Råneå och på väg E4 Pitsund-Lomtjärn påbörjas mitträckesutbyggnaden.

Ett försöksobjekt med mitträckesutbyggnad på en smalare väg, där det blir längre mellan de sträckor där omkörning kan ske, planeras.
- Detta är ett exempel på hur vi arbetar med att förbättra säkerheten på sträckor med mindre trafik och där vi hoppas att det blir lika kostnadseffektivt som det blivit på de större vägarna, avsluta Anna-Stina Nordmark Nilsson.

För mer information, ring gärna Vägverket Region Norr
Vägdirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson, telefon 070-526 50 00 eller Avdelningschef Strategiskt Stöd, Lennart Kallander, telefon 0920-24 37 60,
mobil 070-629 83 83

Region Norr