Gnesta kommun

Förbättrade betyg från Gnestas medborgare

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2015 08:31 CEST

Medborgarna ger Gnesta kommun och kommunens verksamheter bättre betyg inom praktiskt taget alla delområden i vårens medborgarundersökning. Områden med de största förbättringarna är gång/cykelvägar, gator/vägar, kontakt med politiker, grundskolan, kommunens information samt kommersiellt utbud.

Betydande förbättringar uppvisar också kommunikationer, äldreomsorg samt idrotts- och motionsanläggningar. Mindre försämringar noteras för räddningstjänsten och vatten/avloppsverksamheten (VA).

- Det är glädjande att få bättre betyg inom så många områden och jag ser det som en följd av satsningar och utvecklingsarbete, säger Johan Rocklind, kommunalråd. Exempel på detta är utbyggnad av gång- och cykelvägar, kvalitetsarbete i skolan, informationsbroschyr till hushållen samt satsning på medborgardialoger.

Bättre resultat än andra kommuner inom de flesta områden
De flesta områden får högre betyg jämfört med andra kommuner. Det gäller främst miljöarbete, kontakt med politiker, påverkansmöjligheter, kommunens information, förskola, grundskola samt rekommendation att flytta till kommunen. Sämre betyg än andra kommuner får VA-verksamheten, räddningstjänsten, skötsel och öppettider på idrottsanläggningar samt tillgång till idrottsevenemang.

- De goda resultaten är ett viktigt kvitto på att det arbete som utförs är bra, säger Ann-Sofie Lifvenhage, kommunalråd. Vi måste fortsätta att behålla de goda betygen och förbättra de svagare resultaten. Förbättringar på gång är den pågående renoveringen av badhuset, ny sporthall, upprustning av Skillingavallen och Storgatan samt modernisering av VA-verksamheten.

Stort tack!
- Vi, både politiker och tjänstemän vill passa på att tacka alla de Gnestabor som har svarat på enkäten, resultaten är väldigt viktiga i vårt fortlöpande arbete att förbättra kommunens verksamhet. Nu fortsätter vi att analysera resultaten ordentligt och ta fram handlingsplaner för att kunna fortsätta jobba med de saker som invånarna tycker kommunen kan bli bättre på, säger Marlene Bernfalk Karlsson, tillförordnad, kommunchef.

Bakgrund
Medborgarundersökningen genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) under tiden 16 mars - 11 maj 2015. Urvalet var 600 personer i åldrarna 18-84 år och svarsandelen blev 53 % vilket var högre än genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen (47 %).

Gnesta kommun vill erbjuda kommuninvånarna en så bra kommun som möjligt. Då är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunens verksamheter. Det ingår som en del i kommunens ambition att hämta in synpunkter för att kunna förbättra den kommunala verksamheten och motsvara kommuninvånarnas förväntningar. Därför anlitades SCB för femte gången att genomföra en medborgarundersökning.
Enkäten tog upp frågor som; kommunen som plats att bo och leva på, bedömning av skola, äldreomsorg, gator, vägar osv, möjligheter till inflytande osv. De uppgifter som har lämnats skyddas av sekretesslagen och av bestämmelser i personuppgiftslagen. I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har svarat.

Gnesta är en kommun i hjärtat av den sörmländska kulturbygden. Vintertid bor här drygt 10 400 personer. Sommartid är vi många, många fler tack vare alla fritidshus. Du når oss med pendeltåg från Stockholm på en timme. Med regionaltåget tar det bara en dryg halvtimme och du har även förbindelse mot Linköping, Göteborg och Örebro. Vi har också nära till Nyköping med Skavsta flygplats. 
Gnesta kommun är en utpräglad småföretagarort med drygt 950 registrerade företag. Många av dem är lantbruk vilka, tillsammans med alla våra sjöar (180 stycken), lägger grunden för vårt vackra och mångskiftande naturlandskap. I Gnesta finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter i en frisk och omväxlande miljö. Den sköna naturen bjuder på äventyr för alla intressen, åldrar och säsonger. Du hittar också butiker, restauranger och caféer i våra tätorter Gnesta, Stjärnhov och Björnlunda. I vår nyrenoverade biograf i Gnesta visas en mix av de senaste filmerna och under sommaråret kan du njuta av två populära musikfestivaler i kommunen.