Norrköpings kommun

Förbättrade livsvillkor för barn och unga i Norrköpings kommun

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 14:10 CEST

Norrköpings kommun har tagit hjälp av en expertgrupp för att kartlägga barn och ungas uppväxtvillkor. I den rapport som läggs fram i dag presenteras även förslag på insatser som skapar förutsättningar för en trygg uppväxt och en lyckad skolgång för alla barn i Norrköping.

Norrköpings kommun har tillsammans med SKL och Health Navigator bedrivit ett arbete som syftar till att förbättra barn och ungdomars livsvillkor. Utgångspunkten är att samla de frågor som rör barn och ungdomar i Norrköpings kommun och genom ett centralt uppföljningsarbete skapa grunden för en politik som täcker alla aspekter av barn och ungas livsvillkor.

– Målet med arbetet är att skapa jämlika förutsättningar inför skolstarten samt för alla barn och unga att klara grundskolan, säger utbildningsdirektör Mats Olsson.

Expertgruppen pekar på tidiga insatser som en viktig faktor för förbättrade livsvillkor och exemplifierar en rad sådana. En del av dessa insatser pågår redan i Norrköpings kommun, men fler ska ses över och inledas. Bland annat framhåller expertgruppen att det är viktigt med möjlighet till ett aktivt föreningsliv och har också förslag på hur kommunen kan fortsätta utveckla förskoleverksamheten.

– Med slutrapporten får vi ett väldigt bra underlag att arbeta vidare från. Redan nu kommer vi sätta fart och analysera de förslag som expertgruppen lämnat för att se hur vi kan gå vidare med dem, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Upplysningar
Lars Stjernkvist (S)
Titel: ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 011-15 10 03 eller 070-527 26 27

Mats Olsson
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 011-15 22 23

_________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 81

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgörs i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!