Ekobrottsmyndigheten

Förbättrade underrättelser bakom Ekobrottsmyndighetens resultat

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 10:27 CET

Trots ett ökat inflöde av brottsmisstankar har Ekobrottsmyndigheten under 2010 förbättrat flera viktiga verksamhetsresultat. Några av de viktigaste är följande:

  • Antalet inkomna brottsmisstankar ökade med sju procent och antalet avslutade brottsmisstankar ökade med två procent.
  • Sammantaget ökade antalet lagförda brottsmisstankar med sex procent.
  • Lagföringsandelen uppgick till 25 procent vilket är en ökning med en procentenhet.
  • Inströmningen av mängdärenden - enkla och snabbutredda ärenden - har minskat vilket har fått till följd att antalet lagförda personer har minskat med cirka 15 procent.
  • Antalet lagförda brottsmisstankar per person har därmed ökat, vilket indikerar att det är personer som står för allvarligare brottslighet som åtalas.
  • Det genomsnittliga antalet dagar från anmälan till beslut var vid årets slut 202, vilket är en ökning med 11 dagar. Det speglar förskjutningen mot allvarligare brottslighet som är mer omfattande att utreda.
  • Genomsnittlig genomströmningstid för mängdärenden minskar, från 48 till 35 dagar.

- Resultaten avspeglar myndighetens fortsatta prioriteringar av den allvarligare ekonomiska brottsligheten. Ett växande bidrag till utvecklingen handlar om bättre kvalitet i våra underrättelserapporter, säger generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin.

Under 2010 tog Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst fram 30 operativa rapporter, vilket genererade 29 förundersökningar. Andelen inledda förundersökningar baserade på operativa rapporter mer än fördubblades jämfört med föregående år. Kriminalunderrättelseverksamheten är inriktad mot grov och omfattande kriminalitet, varför rapporterna skapar relativt stora mängder brottsmisstankar och ärenden. Två av ärendena har också prioriterats av operativa rådet i den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet.

- Trots goda verksamhetsresultat står vi inför stora utmaningar som handlar om att utveckla ekobrottsbekämpningen och göra mer med de resurser vi tilldelats. Genom att vara en lösnings- och förbättringsorienterad organisation kan vi fortsätta att öka effektiviteten. Vi ska vara proaktiva och bli ännu bättre på att samverka med näringslivets organisationer och andra företrädare för den marknad vi är satta att skydda, säger Eva Håkansson Fröjelin.

För ytterligare information:

Magnus Hedberg, kommunikationsdirektör
08-762 02 44, 070-543 27 31