Västtrafik

Förbättrade utrop i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2017 09:07 CEST

Västtrafik har förbättrat de yttre utropen på spårvagnarna och bussarna i Göteborg. Tiderna för utropen är förlängda och Västtrafik har säkerställt att de hörs bra.

Västtrafik arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten. För att underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att åka kollektivt har Västtrafik förlängt tiderna för utropen på bussar och spårvagnarna och säkerställt att de hörs bra.

Utropen sker när fordonet kommer till hållplatsen och berättar linjenummer och destination. Utrop utanför fordonen är särskilt viktiga för att personer med synnedsättning ska kunna resa på samma villkor som alla andra.

– Vår målsättning är att det ska vara enkelt och tryggt för alla att använda kollektivtrafiken. Därför känns det bra att vi nu förlänger tiderna för utropen och ser till att de är tydliga och hörs bra, säger Christer Olsson, ansvarig för Västtrafiks spårvagnstrafik.

Utökade tider för utrop
I samband med översynen har tiderna för utropen utökats och genomförs nu dagligen mellan 06:00 och 22:00. Tidigare gjordes de mellan 07:00 och 20:00. Dock kommer volymen att vara något lägre tidigt på morgonen och sent på kvällen.

– Detta besked gläder oss som grupp, då tillgängligheten ökar och banar väg för resande dygnet runt. Det gör att vi på sikt kan resa på samma villkor som alla andra, säger Alireza G Alipour, ordförande Synskadades Riksförbund Göteborg.

Riktlinjerna för utropen är en kompromiss mellan Västtrafik och Göteborgs Stads miljöförvaltning, där hänsyn tagits både till tillgänglighet för synnedsatta och upplevda bullerproblem för boende i närheten av hållplatser.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se
Erik Lönnroth, verksamhetsledare & ombudsman, Synskadades Riksförbund 0723-32 01 04

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.