Kulturdepartementet

Förbättrade villkor för den nyskapande kulturen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:44 CEST

I årets budgetproposition föreslår regeringen flera satsningar som innebär förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. En ökning med drygt 4 miljoner kronor ska bl.a. stärka den individuella visningsersättningen och ersättning till författare och översättare av talböcker. Regeringen avser även att godkänna ett nytt avtal för utställningsersättning.

Dessutom förstärker regeringen scenkonstområdet med närmare 60 miljoner kronor 2009.
- En fortsatt satsning på den fria scenkonsten och de regionala institutionerna ger förbättrade förutsättningar för konstnärlig utveckling av och tillgänglighet till teater-, dans- och musik i hela landet. Totalt förstärks området med 20 miljoner kronor fr.o.m. 2009, varav 10 miljoner kronor till de regionala institutionerna och 10 miljoner kronor till den fria scenkonsten.
- För att stärka och säkerställa nationalscenernas verksamhet föreslår regeringen att Operan tillförs 17 miljoner kronor och Dramaten 7 miljoner kronor fr.o.m. 2009. Regeringen föreslår även att Operan tillförs ett engångsbelopp på 5 miljoner kronor för särskilda insatser.
- Riksteatern är viktig för tillgången till teater för döva genom Tyst teater. De har även ansvar för Cullbergbaletten. För att Tyst Teater och Cullbergbaletten ska få möjlighet att utvecklas föreslår regeringen att Riksteatern förstärks med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2009.

- Nyskapande kultur är en viktig drivmotor för kreativitet och i det demokratiska samtalet, vi stärker nu detta område och ger förbättrade villkor för aktiva kulturskapare, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.


Kontakt:
Marcus Hartmann
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Goda villkor för den skapande kulturen (http://www.regeringen.se/sb/d/10013/a/111745)