Socialdepartementet

Förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:16 CEST


Den som själv inte har kunnat arbeta ihop en tillräcklig pension får garantipension från 65 års ålder. Garantipensionen ersätter den tidigare folkpensionen. För pensionärer med mycket låga pensioner finns det möjlighet att ansöka om bostadstillägg . I dag får var femte pensionär bostadstillägg. Bostadstillägget har hittills maximalt varit 91 procent av en hyra upp till 4 850 kr per månad för ensamstående.

Regeringen föreslår i vårbudgeten att bostadstillägg till pensionärer ska kunna betalas ut med 93 procent av bostadskostnaden upp till 4 850 kronor per månad för personer över 65 år. Förändringen föreslås gälla från den 1 juli 2006. Genomsnittshöjningen för ålderspensionärer med bostadstillägg blir 82 kronor per månad. För månaderna april-juni 2006 betalas höjningen ut retroaktivt som ett tilläggsbelopp som motsvarar 2 procent av bostadskostnaden upp till taket. Exemplet gäller en ogift pensionär över 65 år.

- Jag är verkligen glad för att vi kan genomföra ytterligare en höjning av bostadstillägget för pensionärer. Men vi socialdemokrater nöjer oss inte med det. I vårpropositionen avsätter vi dessutom sammantaget 617 miljoner kronor 2006, 1 762 miljoner kronor 2007 och 1 753 miljoner kronor 2008 för att förbättra vården och omsorgen av äldre, säger socialminister Berit Andor.Kontakt:
Anna Karin Wallberg
Pressekreterare hos Berit Andnor
08-405 52 25
070-630 40 09
registrator@social.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida om äldre i ekonomiska vårpropositionen (http://www.regeringen.se/sb/d/6561/a/62082)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Stora satsningar på äldre, tandvård och barn- och ungdomspsykiatri (http://www.regeringen.se/sb/d/6255/a/62223)
Faktablad: Sverige ska bli världens bästa land att åldras i (http://www.regeringen.se/sb/d/6255/a/62225)