Näringsdepartementet

Förbättrat hållbarhetsarbete i statligt ägda företag

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 13:24 CEST

Regeringen beslutade i november 2007 som första land i världen att alla företag med statligt ägande skulle presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s internationella riktlinjer. En rapport från Uppsala universitet visar bland annat att kravet har lett till ökat ansvarstagande och ett förbättrat hållbarhetsarbete i flera fall bland de statligt ägda företagen.

Idag publicerar Näringsdepartementet en forskningsrapport om effekterna av kravet på hållbarhetsredovisning från Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

Rapporten visar att kravet på hållbarhetsinformation har lett till att  hållbarhetsfrågorna har kommit högre upp på agendan hos företagen. Engagemanget, medvetenheten och kunskapsnivån hos styrelser och ledning har ökat. Redovisningen har bidragit till bättre rutiner och ställer krav på ett mer strukturerat arbete och mer strukturerade processer. Trots den relativt korta tid sedan införandet finns det flera  exempel på att kravet på redovisning har lett till ett större ansvarstagande och ett förbättrat hållbarhetsarbete bland de statligt ägda företagen.

- Det är glädjande att ta del av resultatet. Rapporten visar att vårt arbete med de statligt ägda företagen går i rätt riktning och att redovisning är ett lämpligt verktyg för att driva utvecklingen framåt. Men självfallet finns det mer att göra. Vi vet att arbete med hållbarhetsfrågor är långsiktigt, att det krävs uthållighet och målmedvetenhet för att nå resultat, säger näringsminister Maud Olofsson.

Rapporten "Effekterna av hållbarhetsredovisning" finns tillgänglig på regeringens hemsida www.regeringen.se/statligaforetag för nedladdning. Den finns även tillgänglig på engelska på www.sweden.gov.se.

Fakta:
Forskningsrapporten är skriven av  Tommy Borglund, Magnus Frostenson och Karolina Windell vid Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.


Kontakt:
Jenny Didong
Departementssekreterare
08-405 10 00
0702-95 02 44