Precise Biometrics AB

Förbättrat resultat 2010 – nu satsar Precise Biometrics även på mobila lösningar

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 10:02 CET

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596
Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2010

  • Koncernens nettoomsättning för året uppgick till 44,9 Mkr (68,7) och för fjärde kvartalet till 6,3 Mkr (32,1).
  • Resultatet för räkenskapsåret uppgick till -14,6 Mkr (-21,8) efter skatt och för fjärde kvartalet till -4,4 Mkr (2,8).
  • Resultat per aktie för räkenskapsåret uppgick till -0,11 kr (-0,19) och för fjärde kvartalet till -0,03 kr (0,02).
  • Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets slut till 24,5 Mkr (40,9).

Väsentliga händelser under året

  • Den nigerianska partnern Interswitch rullar ut ett delstats-ID med teknik från Precise Biometrics. Projektet är det första av sitt slag i världen eftersom ID-kortet även kan användas för e-betalning.
  • Precise Biometrics fick två uppföljningsorder på hårdvara totalt värda 6,7 Mkr i ett Match-on-Card-projekt för myndighetsanställda från en befintlig kund i Mellanöstern.
  • Precise Biometrics har lanserat flera produkter under året. Bland de nya produkterna finns exempelvis ett verktyg för integration av standardiserad Match-on-Card – Precise BioMatch™ ISO Match-on-Card; ett integrationsverktyg för standardiserad fingeravtrycksigenkänning för både PC och Mac - Precise BioMatch™ ANSI 378 samt en logonprodukt med fingeravtrycksigenkänning för Windows 7 - Precise BioMatch™ Logon for Windows 7.
  • Precise Biometrics har under 2010 påbörjat att omorganisera säljorganisationen som ett resultat av ökade affärsmöjligheter och för att skapa en mer kundorienterad verksamhet. Den nya säljorganisation gäller från 1 januari 2011 och består av tre affärsområden: IAM, Access Solution samt Mobile. Mobile är ett helt nytt strategiskt viktigt affärsområde. Precise Biometrics kommer inom detta område att fokusera på lösningar för SmartPhone- och TabletPC- marknaderna.

Väsentliga händelser efter årets slut

  • Precise Biometrics lanserar en ny familj av fingeravtrycksläsare, Precise Sense™, riktade mot bank och företagssegmenten. Fokus är på kostnadseffektivitet, användarvändlighet och valbarhet.

För ytterligare information 
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på fingeravtrycksigenkänning. Tekniken säkerställer människors identitet på ett snabbt och tillförlitigt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri. 

Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com