Frango AB

Förbättrat resultat och accelererande försäljning för Frango

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 11:08 CEST

Det O-listenoterade programvaruföretaget Frango AB redovisar idag ett kvartalsresultat efter finansiella poster på 1,2 MSEK jämfört med -5,6 MSEK motsvarande period förra året. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 60,6 (58,3) MSEK.

- Försäljningen av vår senaste produkt, Frango Controller, accelererar kraftigt. Under tredje kvartalet sålde vi nästan lika många licenser som under hela förra året. Detta, tillsammans med ökade underhållsintäkter, gör att vi ser ljust på framtiden, säger Tom Löfstedt, grundare och VD för Frango AB.

Licensintäkterna ökade under tredje kvartalet med 22 procent, från 20,5 MSEK till 24,9 MSEK och underhållsintäkterna med 20 procent. Det är främst på de strategiskt viktiga engelska och tyska marknaderna som utvecklingen varit mycket gynnsam, exempelvis har omsättningen nära nog fördubblats i Tyskland. Även Asienmarknaden har visat på licenstillväxt medan det i Norden och Beneluxländerna varit fortsatt tufft.

Resultatet under årets nio första månader har förbättrats med 18,8 MSEK jämfört med föregående år och uppgår till -5,7 (-24,5) MSEK. Ackumulerat har omsättningen för perioden januari - september 2003 minskat jämfört med samma period 2002 från 183,9 MSEK till 181,6 MSEK. Minskningen kan i stort hänföras till en stark svensk valutakurs. Justerat för valutans inverkan är ökningen tre procent.

- Vi räknar med att kunna leverera ett positivt resultat för året även om marknaden visar en fortsatt låg investeringsvilja, säger Tom Löfstedt.

För kvartalsrapport: www.frango.com

Kontaktpersoner:
Tom Löfstedt, VD, Telefon: +46 70 321 77 03, Karl Ove Grönqvist, Ekonomidirektör, Telefon: 08-555 775 31

Frango är ett ledande programvaruföretag för strategisk finansiell styrning och kontroll av organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar programvara och tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista.