Justitiedepartementet

Förbättrat skydd mot stalkning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:11 CEST

Regeringen har i dag beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen med förslag som syftar till att förbättra situationen för personer som på olika sätt har utsatts eller riskerar att utsättas för upprepat våld, hot eller trakasserier, s.k. stalkning.

I propositionen föreslås ändringar i reglerna om besöksförbud. Förslagen är ett led i regeringens strävanden att förbättra situationen för de personer som på olika sätt riskerar att utsättas eller har utsatts för våld, hot eller trakasserier, ofta vid upprepade tillfällen, s.k. stalkning. Förslagen syftar till att stärka förbudets brottsförebyggande funktion och förbättra det skydd som förbudet avser att ge.

Uttrycket besöksförbud ersätts med kontaktförbud. De omständigheter som åklagaren särskilt ska beakta vid riskbedömningen förtydligas. Proportionalitetsprincipens betydelse tydliggörs genom att det uttryckligen anges att varje beslut om kontaktförbud ska föregås av en proportionalitetsbedömning.

Vidare föreslås att elektronisk övervakning, s.k. fotboja, ska få användas för att kontrollera efterlevnaden av ett särskilt utvidgat kontaktförbud.

I propositionen föreslås också att ett särskilt brott, olaga förföljelse, införs i brottsbalken. Förslaget syftar till att förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse. Straffet ska vara fängelse i högst fyra år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Lag och rätt
Statsråd: Beatrice Ask

Namn på din prenumeration: departement
Prenumeration utifrån: Departement
E-post skickas: Omedelbart
Prenumerationen skickas till: nyheter@newsdesk.se
--------------------------------------------------------

Du ändrar och avslutar själv din prenumeration genom att
logga in på http://www.regeringen.se/prenumerera med din e-postadress och det lösenord du har valt.

Du kan inte svara på detta brev. Har du synpunkter på
brevet eller webbplatsen vänligen kontakta Information
Rosenbad: http://www.regeringen.se/kontakt eller 08-405 10 00.
Svara
VidarebefordraSvara|

subscription@regeringen.se

visa information 09:35 (1 timme sedan)

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13516/a/154651


Pressmeddelande
28 oktober 2010
Justitiedepartementet

Förbättrat skydd mot stalkning

Regeringen har i dag beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen med förslag som syftar till att förbättra situationen för personer som på olika sätt har utsatts eller riskerar att utsättas för upprepat våld, hot eller trakasserier, s.k. stalkning.

I propositionen föreslås ändringar i reglerna om besöksförbud. Förslagen är ett led i regeringens strävanden att förbättra situationen för de personer som på olika sätt riskerar att utsättas eller har utsatts för våld, hot eller trakasserier, ofta vid upprepade tillfällen, s.k. stalkning. Förslagen syftar till att stärka förbudets brottsförebyggande funktion och förbättra det skydd som förbudet avser att ge.

Uttrycket besöksförbud ersätts med kontaktförbud. De omständigheter som åklagaren särskilt ska beakta vid riskbedömningen förtydligas. Proportionalitetsprincipens betydelse tydliggörs genom att det uttryckligen anges att varje beslut om kontaktförbud ska föregås av en proportionalitetsbedömning.

Vidare föreslås att elektronisk övervakning, s.k. fotboja, ska få användas för att kontrollera efterlevnaden av ett särskilt utvidgat kontaktförbud.

I propositionen föreslås också att ett särskilt brott, olaga förföljelse, införs i brottsbalken. Förslaget syftar till att förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse. Straffet ska vara fängelse i högst fyra år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Lag och rätt
Statsråd: Beatrice Ask

Namn på din prenumeration: statsråd
Prenumeration utifrån: Statsråd
- Visa citerad text -E-post skickas: Omedelbart
Prenumerationen skickas till: nyheter@newsdesk.se
--------------------------------------------------------

Du ändrar och avslutar själv din prenumeration genom att
logga in på http://www.regeringen.se/prenumerera med din e-postadress och det lösenord du har valt.

Du kan inte svara på detta brev. Har du synpunkter på
brevet eller webbplatsen vänligen kontakta Information
Rosenbad: http://www.regeringen.se/kontakt eller 08-405 10 00.
Svara
Vidarebefordra