Socialdepartementet

Förbättringar av föräldraförsäkringen

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 14:25 CET

I dag lämnas propositionen om höjt inkomsttak i sjuk- och föräldraförsäkringen till riksdagen. Från och med den 1 juli 2006 föreslås inkomsttaket höjas från 7,5 till 10 prisbasbelopp.

Det innebär att inkomsttaket höjs från drygt 24 800 kronor till 33 000 kronor per månad. Höjningen gäller såväl föräldrapenningen för föräldraledighet samt den tillfälliga färäldrapenningen som betalas ut för vård av sjukt barn, havandeskapspenning samt för de 10 så kallade pappadagarna.

För dagersättning av föräldrapenningen innebär det en ökning från 652 kronor till maximala 870 kronor per dag.

Anledningen till höjningen är att en allt större grupp har inkomster över det gällande inkomsttaket. I år beräknas det gälla för 1,4 miljoner arbetstagare.

Regeringens mål är att det samlade uttaget av föräldrapenningen ska vara jämställt mellan kvinnor och män. En höjning av inkomsttaket kan vara ett sätt att öka uttaget av dagar bland de pappor som idag har inkomst över taket.

I propositionen föreslås också att lägstanivån inom föräldrapenningen ska höjas från 60 kronor till 180 kronor per dag från och med den 1 juli 2006. Förändringen föreslås gälla för barn födda efter den 30 juni 2006.


Kontakt:
Anna Karin Wallberg
Pressekreterare hos Berit Andnor
08-405 52 25
070-630 40 09
registrator@social.ministry.se

Siv Tillander
Departementssekreterare
08-405 47 73