Vägverket

Förbättringar av väg 67 genom Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 08:59 CEST

Under perioden 11/9 - 17/9 kommer Vägverket Region Mälardalen att förse väg 67 genom Västerås med ny bullerdämpande asfaltbeläggning. Arbetena utförs av Sandahls grus och asfalt AB.

- För att i mesta möjliga mån underlätta för trafiken kommer vi att arbeta utanför rusningstid, säger Mats Wendel, projektledare på Vägverket Region Mälardalen. Av hänsyn till de boende kommer vi inte heller att arbeta nattetid. Cirkulationsplatserna planeras att utföras främst kvällstid. Arbetena bör bli färdiga på några dagar förutsatt att vädret tillåter.

Vägarbetare, maskiner och transportfordon kommer att finnas på vägarna i området. Begränsningarna i framkomlighet är nödvändiga för både vägarbetarnas och trafikanternas trygghet.

Vägarbetet kommer att pågå på väg 67 mellan E18 (Skallbergsmotet) och Norrleden (Nordanbymotet). Sträckan är ca 2 km och båda cirkulationsplatserna omfattas. Innan den nya asfalten läggs kommer den gamla att fräsas bort ca 3 cm. Den nya asfalten är utformad att vara både slitstark och bullerdämpande. Arbetet kommer oundvikligen att påverka trafiken, det blir sänkt hastighet och begränsad vägbredd.

- Ett körfält kommer alltid att vara öppet för trafiken. Men det kommer att bli besvärligt när cirkulationsplatserna åtgärdas och då blir det förmodligen köer, förvarnar Mats Wendel. Vi hoppas att trafikanterna har tålamod med oss och tar det försiktigt förbi arbetsplatsen, det är för deras skull vi finns på vägen.

För mer information kontakta Mats Wendel, projektledare på Vägverket Region Mälardalen, telefon 070-535 36 12.