Lean Forum

Förbättringar måste synas i finanserna

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 12:00 CEST

Alltför ofta ser vi företag som framgångsrikt har tillämpat lean-verktyg och tekniker för att minska slöseriet och skära ner på kostnaderna men fortfarande kämpar för att överleva. Det säger Kate Mackle som på Lean Forum 2010 kommer att visa på vikten av att mäta det värde som förbättringsarbetet tillför.

För tio år sedan grundade Kate Mackle Thinkflow, ett nätverk av oberoende konsulter som alla har sitt eget område av expertis inom lean- och förbättringsarbete. På Lean Forum 2010 kommer hon att dels hålla i en föreläsning den femte oktober, men också genomföra en workshop den sjätte oktober tillsammans med kollegan John Darlington. Båda tillfällena kommer att fokusera på främst en sak, att visa hur man skapar verkliga affärsresultat med hjälp av lean. De kommer med praktiska exempel belysa de fördelar, skillnader och fallgropar som olika mätmetoder innebär.

– De traditionella sätten att titta på hur exempelvis servicegrad, leveranssäkerhet och ledtider förbättrats är ofta osynliga i resultat- och balansräkningen. Istället mäter vi det finansiella och det monetära värdet. Hur förbättringsåtgärder exempelvis påverkar försäljning och inköp, säger Kate Mackle.

Stabilitet förutsättning för förbättring
Kate själv har arbetat med lean sedan 1980-talet när hon arbetade på en underleverantör till det globala aluminiumföretaget Alcan.

– Uttrycket lean var inte myntat då, men japanerna vi samarbetade med arbetade redan efter principerna i fotspåren av Toyota. Som vi såg det arbetade vi med att bli ett bättre företag och jag lärde mig det mesta genom ”learning by doing” på arbetsplatsen, i fabriken, säger Kate.

Hon kommer särskilt ihåg en händelse när hon fick upp ögonen för hur mycket ett företag kan förbättras i samband med att hon tillsammans med några kollegor besökte en av företagets fabriker i Japan för att se och lära av dem.

– Vi hade under lång tid försökt, och lyckats, korta ner tiden för bytet av en rullpress i fabriken. Vi var nu nere på 25 minuter för bytet och blev därför minst sagt nedslagna av att se hur de lekande lätt gjorde samma byte på åtta minuter och tretton sekunder, säger Kate.

Efter att ha bevittnat bytet flera gånger insåg de dock den stora skillnaden mot fabriken hemma. Bytet av pressen skedde alltid på utsatt tid, tio över tio på förmiddagen, som en följd av en otroligt stabil produktionsmiljö.

– Det krävs en stabil miljö där det finns tid och utrymme för förbättringsarbete. I en instabil arbetsmiljö hinner varken chefen eller andra medarbetare med att fokusera på förbättring. Och det gäller såväl inom produktions- som serviceindustrin, säger Kate.

Men hon påpekar också vikten av att ta reda på vilket värde det snabbare bytet av rullpressen innebär. Att byta ut hjulet snabbare är en förbättring i produktionsmiljön, men onödig och troligen kostsam om den inte leder till något ökat värde.

– Men, om man exempelvis kan producera fler enheter och möta kundernas efterfrågan bättre och snabbare, eller att producera med en större variation, då har det tillfört värde, vilket också går att följa i resultat- och balansräkningen, säger Kate.

”Chefens uppgift att vara en förebild”
Hon är dock aningens tveksam till den betydelse som chefer får i många företag. Det hon kallar ”the cult of the hero”, tron på att en chef kan och ska förändra och vända en verksamhet och dess resultat på kort sikt, leder ofta till en instabil miljö och kortsiktighet.

– Chefernas uppgift är att vara en förebild och att ta ansvar att förändra när det behövs. Men viktigast av allt är långsiktighet och helhetssyn. Det är inte enkelt, men en duktig ledare vågar ta hjälp med det, likväl som de vågar ta hjälp för att förbättra golfsvingen, säger Kate med ett leende.

När hon själv hjälper företag med förbättringsarbete handlar det ofta om att skapa mer värde med de redan existerande resurserna. Men för att göra det krävs att man först karlägger vilka processer som existerar i företaget. På workshopen under Lean Forum kommer hon att visa på olika tekniker för att göra detta, men också hur man sedan kan ta de vidare för att se vilken monetär och finansiell påverkan de har. Först efter det kan förbättringsområden fastläggas i ett ”improvement program”, en plan för förbättringsarbetet, där man redan från början har klart för sig hur förbättringarna syns i resultatet.

Thinkflow arbetar med kunder från flera olika branscher, men många av Kates egna kunder återfinns inom metallindustrin.

– Det är en tuff bransch, inte minst för västeuropeiska aktörer, med hög konkurrens från andra marknader. Sen ska jag inte sticka under stol med att jag älskar stora tunga industrimiljöer, säger Kate.

 

Anmälan till Lean Forum 2010 sker till:

Media: Stina Palmqvist, 0706- 20 60 22, stina.palmqvist@leanforum.se
Övriga anmäler sig på http://www.leanforum.se/konferens2010.asp

Lean Forum är en ideell förening med fler än 3 000 medlemmar, ”Lean thinkers” bland företagsrepresentanter, konsulter och forskare.

Lean Forum utser årligen mottagare av Svenska Leanpriset, stipendium för bästa examensarbete inom Lean och anordnar årligen konferensen Lean Forum på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.