Sveriges Kommuner och Landsting

Förbättringsarbete ger resultat i sjukvården

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 08:36 CET

Det har blivit lättare att få kontakt med primärvården. Patienternas förtroende har ökat och bemötandet har blivit bättre. Det visar Socialstyrelsens årliga lägesrapport om sjukvården.

– Det här visar att landstingens förbättringsarbete ger resultat, även om det finns kvarstående brister, säger Ellen Hyttsten, chef på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett sådant område är vård och läkemedelsbehandling för äldre. Lägesrapporten visar visserligen på vissa förbättringar, men också att äldre ökar sin läkemedelsanvändning, vilket i sig innebär risker.

– Sveriges Kommuner och Landsting arbetar intensivt tillsammans med landsting och kommuner med flera olika projekt för att förbättra läkemedelshanteringen, till exempel med läkemedelsgenomgångar, säger Ellen Hyttsten.

Ett annat område som lägesrapporten pekar ut som problematiskt är psykisk ohälsa.

– Vi är väl medvetna om problemen. Förändring och utveckling av närvård och primärvård i riktning mot ökad helhetssyn och patientfokus pågår och är ett sätt att möta behoven. Det är en långsiktig och komplex process. Socialstyrelsens rapport ser vi som ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll.

För mer information: Maj Rom, avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 78 29