Teknologisk Institut

Förbättringsarbetet lyfte Hackneys skolor från botten till toppen - intervju med skolutvecklare Åsa Melander

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 11:43 CET

Hackney är en av Londons tuffaste och fattigaste kommuner. Skolorna fick länge bottenplaceringar i Englands mätningar av elevernas prestation och föräldrar och elever flydde till andra kommuner. Efter ett ordentligt krafttag i början på 00-talet har kommunen tvärtom lyckats lyfta skolresultaten över snittet. Åsa Melander arbetade med skolutveckling i Hackney under förändringsperioden och berättar om sina erfarenheter av kvalitetsarbetet.

I slutet på 90-talet gick Hackneys skolförvaltning på knäna, skolresultaten pekade konstant nedåt och det tycktes inte finnas någon väg ut ur den negativa kurvan. Regeringen beslutade till sist att ta ifrån kommunen Hackney ansvaret för skolorna och istället ge det till en privat stiftelse som startades med syfte att förbättra dem. Utfallet blev över förväntan.

   - Ett av de första målen som Hackneystiftelsens ordförande hade var att satsa på fortbildning för lärare, berättar Åsa Melander, det existerande fortbildningscentret för lärare var nedgånget och oinspirerande. Han sa "lärare ska känna att de är uppskattade och att vi satsar på dem".

Fortbildningscentret byggdes om och det startades nätverk mellan skolor som fördjupades över åren.

    - Synsättet är detsamma som inom skolan: alla kan lära sig något nytt, även en "bra" skola, säger Åsa.

Viktigt att lärarna är med på tåget

I Hackney är alla lärare vana att bli observerade av skolledningen och ämnesansvariga. Hela tiden pågår arbetet mot det gemensamma målet att förbättra undervisningen. Alla kan bli bättre och ingen tillåts arbeta själv utan insyn. Åsa förklarar:

   - Varje skolledare har en pedagogisk vision som de arbetar för att inlemma i sin skola, och de arbetar aktivt med lärarna för att inspirera dem och få dem med på tåget. Det är viktigt att lärare och skolledare gör ett bra arbete - för de som inte gör det finns risken att de blir ombedda att sluta.

Högre krav på eleverna

En viktig del i förbättringsarbetet på Hackneys skolor var också att ställa högre krav på eleverna. Åsa Melander berättar att en skolledare en gång sa till henne: "Barn och ungdomar är smarta - de tar den lättaste vägen. Om de märker att konsekvensen av att de inte gör vad de ska på lektionen blir att de istället får stanna kvar senare på eftermiddagen och göra det, då kommer de snart börja göra det på lektionen istället."

Samtidigt som det ställs krav på att eleverna ska arbeta hårt menar Åsa att skolan självklart också måste erbjuda stöd till de som behöver det.

   - Att ställa krav handlar om att hjälpa elever att hitta rätt och i förlängningen ge dem möjligheter till en bättre framtid, säger hon.

Mer involverade föräldrar

När Hackney satte skolomvandlingen i rullning ville många föräldrar desperat att barnen skulle få en bra skolgång och välkomnade därför initiativet. Det fanns dock också vantro bland en del av de mer resursstarka föräldrarna.

   - De tvivlade på att skolan skulle se och hjälpa både deras barn, som de självklart ansåg var "studiemotiverade och enkla att ha att göra med", och de barn som hade problem av olika slag, säger Åsa.

Snart märkte föräldrarna att skolorna satsade på alla elever och motståndet försvann gradvis. Åsa menar att ett aktivt arbete som involverar föräldrarna till större del än i Sverige hjälpte skollyftet.

Intervju med Åsa Melander 2015-12-02
Text: Anna Hankers, Teknologisk Institut
 

På konferensen Kvalitet och lärande i skolan kan du höra Åsa Melander berätta mer om utmaningar och lösningar med den framgångsrika skolomvandlingen i Hackney.

Kvalitet och lärande i skolan: En aktuell tvådagarskonferens med fokus på sätt att utveckla och förbättra skolan, kvalitetssäkring och vad som har effekt på elevernas lärande. Ta del av framgångsfaktorer från flera praktikfall, hör den senaste forskningen och träffa kollegor från hela landet.

Varmt välkommen!

När: 25-26 januari 2016
Var:Stockholm, Piperska muren, Scheelegatan 14

Läs mer och anmäl dig här

Eller kontakta:

Monica Strandgren, Projektledare och legitimerad lärare
E-post: mstr@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 27

Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje år utbildar vi närmare 12.000 personer inom våra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst på skola- och utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.