EcoOnline AB

Förbered dig inför CLP nu!

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 14:03 CEST

Sedan 2009 har CLP angett riktlinjer för klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Från och med 1 juni 2015 kommer den viktiga tidsfristen för blandningar träda i kraft. CLP kommer därmed att gälla alla kemikalier. Har du och din verksamhet överblick och kontroll?

Producenter, leverantörer eller de som i yrkesmässiga sammanhang hanterar kemikalier måste genom en omfattande process före tidsfristen den 1 juni 2015. Därför finns några enkla steg om hur man lätt kan förbereda sig.

Om du producerar, säljer, distribuerar eller importerar kemikalier:

1)  Gå igenom dina säkerhetsdatablad och granska om informationen där stämmer överens med de nya klassificeringskraven. Gör det redan i dag!

2)  Börja att märka alla produkterna med nya etiketter

3)  Se till att dina kunder får uppdaterade säkerhetsdatablad – är du inte nogrann i detta led kan det få stora konsekvenser i resten av värdekedjan

Om du hanterar kemikalier på din arbetsplats:

1)  Utbilda alla anställda om vad de nya farosymbolerna betyder. Ett bra tips är att sätta upp information om de nya farosymbolerna på de platser där kemikalier hanteras. Du kan till exempel printa ut en plansch som finns att hämta på Kemikalieinspektionens webbplats

2)  Undersök om det finns förpackningar/behållare som ni själva fyller på, och försäkra er om att dessa är märkta på korrekt sätt

3)  Uppdatera riskbedömningen så att du kan kontrollera om ny klassificering påverkar risken på arbetsplatsen. Du kan få överraskande resultat.

4)  Ställ redan nu krav på dina leverantörer om att produkterna ska märkas enligt CLP. Kom ihåg att dokumentation är en färskvara!


EcoOnline är Nordens ledande leverantör av programvara för säkerhetsdatablad och etablerades i Sverige år 2008. Idag är det över 3000 kunder i Norden som  följer gällande kemikalielagstiftning, såsom REACH och CLP, genom att använda våra lösningar. Vår programvara hjälper också verksamheter på ett förebyggande sätt med att skydda sina medarbetare, värden och omgivningar mot oönskade skador från farliga kemikalier.