Fackförbundet ST

Förbered doktorander bättre för karriärer utanför universiteten

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 13:35 CET

Fackförbundet ST, som organiserar doktorander och anställda vid högskolor och universitet, kommenterar Högskoleverkets rapport:
- Universiteten måste bli mycket bättre på att förbereda forskarstuderande för alternativa karriärvägar inom exempelvis statliga myndigheter och näringslivet. I STs och TCOs TEMO-undersökning 2003, uppgav ingen av de 1 200 svarande att de haft någon form av praktik eller möten med företag, myndigheter eller organisationer som en del av förberedelserna för det framtida yrkeslivet, säger Annette Carnhede, STs förbundsordförande.

- Visst vill många forskarutbildade fortfarande göra en akademisk karriär inom universitets- och högskolevärlden, men allt fler både vill och kommer att tvingas göra alternativa karriärer i andra sektorer. Det är bra. Deras kompetens behövs inom flera områden. Näringslivet, men också statliga myndigheter, borde bättre förstå att ta tillvara den enorma kompetens som forskarutbildade besitter.

- Vi har alltsedan vår doktorandrapport uppmanat universiteten att omgående inleda samarbete med statliga myndigheter, verk och bolag för att bli bättre på att förbereda doktoranderna för arbetslivet och alternativa karriärvägar. Högskoleverkets rapport understryker behovet. Vare sig universitet eller arbetsgivare har råd att sitta still och ingenting göra. Frågan kan vara avgörande för Sveriges tillväxt, konstaterar Annette Carnhede, STs förbundsordförande.

Läs STs och TCOs rapport "Livet som doktorand" på www.st.org (under "Press" och "Rapporter")!

---
För mer information, välkommen att kontakta:
- Annette Carnhede, förbundsordförande, ST, tel 070 641 12 15
- Dag Andersson, förbundssekreterare, ST, tel 717 29 39

OBS! förbundets namnbyte till Fackförbundet ST!

ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org